Przytaczając za “Pomorski Kongres Obywatelski” … jesteśmy od siebie współzależni ‼️

Przytaczając za “Pomorski Kongres Obywatelski” … jesteśmy od siebie współzależni ‼️ Odczuwamy to w jakże szczególny sposób w ostatnich trudnych dniach – przy okazji stale rosnącego zagrożenia epidemicznego. Od naszych wspólnych zachowań zależeć będzie nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Trzymanie się wspólnie ustalonych reguł, empatia w stosunku do osób potrzebujących pomocy oraz przestraszonych – potrzebujemy tego już teraz, a w nadchodzących dniach / tygodniach potrzeby te mog ą jeszcze wzrosnąć.
Musimy pamiętać, że nasza różnorodność wyraża się również w tym jak reagujemy na sytuacje zagrożenia, niepewności, stresu. U wielu z nas odzywają się traumy i doświadczenia historyczne, więc w osiągnięciu spokoju i równowagi pomaga gromadzenie zapasów. Innym w rozładowaniu napięcia pomaga skupienie się na pracy, nawet jeśli ze względów bezpieczeństwa jest to praca w domu  ‼️ Jeszcze inni uciekają w żart czy czarny humor. Niech w naszych reakcjach nie będzie jednak pogardy dla tych, którzy zachowują się inaczej niż my. Bądźmy dla siebie w tym szczególnym czasie wyjątkowo czuli i empatyczni, starajmy się uspokoić sytuację i siebie nawzajem.
Przede wszystkim zadbajmy o bezpieczeństwo – własne, rodziny, bliskich, ale także koleżanek i kolegów z pracy, okolicy, starszych i potrzebujących ‼️ Bądźmy solidarni ‼️
To od naszych postaw – wszystkich nas zależy, jak szybko uporamy się z sytuacją. Zachowujmy się zatem zgodnie z procedurami ‼️
z poważaniem
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie