Szanowni Państwo!

niniejszym przekazujemy informację o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory do komitetów naukowych PAN odbywają się co cztery lata i są ważnym elementem organizacji i funkcjonowania polskiego systemu nauki. Komitety naukowe PAN skupiają się na konkretnych dziedzinach wiedzy, takich jak nauki matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, medyczne, nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki rolnicze, nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki o sztuce itp. Każdy komitet naukowy PAN składa się z wybitnych naukowców, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Komitety naukowe PAN organizują konferencje naukowe, seminaria, sympozja i inne spotkania naukowe, wspierają badania naukowe, oceniają wnioski o przyznanie grantów naukowych i opiniują projekty naukowe.

Wobec powyższego serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w społeczny ruch nauki.

Poniżej szczegóły dotyczące procesu wyborczego.