Szanowni Państwo,
informacyjnie, ale też do przemyślenia, podajemy Państwu informacje z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego:

Dane dotyczące Powiślańskiej Szkoły Wyższej:
Pracownicy w pełni zaszczepieni: 91,80% ‍
Pracownicy po co najmniej jednej dawce szczepionki: 92,90% ‍
Pracownicy niezaszczepieni: 7,10% ‍

Studenci w pełni zaszczepieni: 88,60% ‍
Studenci po co najmniej jednej dawce szczepionki: 90,70% ‍
Studenci niezaszczepieni: 9,30% ‍

Przyjęto następujące definicje:

“Osoby w pełni zaszczepione” – to osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki dwudawkowej (i ewentualnie dawkę przypominającą) lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej (i ewentualnie dawkę przypominającą).

“Osoby po co najmniej jednej dawce szczepionki” – to osoby, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki – zatem w zależności od rodzaju szczepionki mogą to być osoby w pełni zaszczepione lub niebędące jeszcze w pełni zaszczepione.

“Osoby niezaszczepione” – to osoby, które nie przyjęły ani jednej dawki szczepionki.

Dodatkowo przekazujemy ogólną informację na temat poziomu zaszczepiania na polskich uczelniach.
Pracownicy w pełni zaszczepieni: 89,6%
Pracownicy po co najmniej jednej dawce szczepionki: 90,2%
Pracownicy niezaszczepieni: 9,8%

Studenci w pełni zaszczepieni: 73,5%
Studenci po co najmniej jednej dawce szczepionki: 74,9%
Studenci niezaszczepieni: 25,1%

W przypadku pracowników i studentów obcokrajowców (nieposiadających numeru PESEL) sytuacja kształtuje się odwrotnie – osoby zaszczepione ok. 12%, niezaszczepione ok 88%.