Zał. 3 PlakatSzanowni Państwo. Studenckie Koła Naukowe Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Młodych Medyków , która odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w Legnicy. Jest to już czwarta edycja konferencji, której celem jest umożliwienie studentom zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych. Jednocześnie to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz integracji licznego środowiska młodych naukowców. Konferencja obejmuje 4 sesje z zakresu: • Ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego; • Pielęgniarstwa i położnictwa; • Fizjoterapii; • Dietetyki;

Serdecznie zapraszamy do udziału czynnego oraz udziału biernego.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zgłoszenia czynne oraz bierne przyjmowane są do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Link do formularza zgłoszeniowego

> Regulamin IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „Młodych Medyków”.