Portal TERMEDIA organizuje w dniu 9 grudnia 2020 o godz. 20.00 wykłady poruszające istotne tematy współczesnej alergologii, jakimi bez wątpienia są alergia kontaktowa, AZS oraz astma ciężka.

W programie webinarium poruszone zostaną m. in. takie tematy, jak:

– alergia kontaktowa, czy to tylko problem sezonowy?

– od czego zależeć powinna decyzja odnośnie postępowania terapeutycznego u chorych na atopowe zapalenie skóry?

– w jaki sposób należy poprawnie interpretować, kwalifikować i rozliczać programy lekowe w ciężkiej astmie?

Do udziału w webinarium zostali zaproszeni:
prof. dr hab. Karina Jahnz-Różyk, prof. dr hab. Beata Kręcisz, prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz.

Link do bezpłatnej rejestracji znajduje się na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencja-JAK-POMOC-PACJENTOM-Z-CHOROBAMI-Intro,1421,12501.html