Jakosc Roku 2022.png

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło przekazać informację o pozytywnej decyzji Kapituły dotyczącej przyznania Jakość Roku® 2022 dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Posiadanie certyfikatu Jakość Roku ® podkreśla prestiż Uczelni oraz wysoką jakość oferty edukacyjnej. A nas na pewno mobilizuje do jeszcze lepszej pracy na rzecz naszej społeczności akademickiej, podkreśla dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW, dodając, iż jest to nagroda dla naszego całego zespołu ?.