Szanowni Państwo,

Instytut Naukowo-Rozwojowy PSW ma wielką przyjemność poinformować, że dzięki staraniom władz Uczelni oraz w efekcie wizyty mobilnościowej naszej kadry pod kierownictwem P. Prorektor dr Katarzyny Strzały – Osuch oraz P. Prorektor dr Beaty Pawłowskiej w ramach programu Erasmus+ w Chorwacji w Polytechnic of Rijeca, jaka miała miejsce w październiku 2020 r., doszło do nawiązania współpracy publikacyjnej dającej kadrze PSW możliwość publikowania artykułów naukowych w „The Journal of the Polytechnic of Rijeka”, który jest recenzowanym, międzynarodowym, multi-dyscyplinarnym, powszechnie dostępnym czasopismem otwartym na współpracę z naukowcami i ekspertami w dziedzinie nauk przyrodniczych, biotechnologicznych, technicznych i społecznych.

Celem czasopisma jest publikacja prac istotnych dla społeczeństwa naukowego i zawodowego w różnych dziedzinach ekonomii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, informatyki, technologii komunikacyjnych i transportowych, agronomii, enologii i matematyki stosowanej. Publikuje prace badawcze i fachowe, recenzje książek i innych publikacji oraz przekłady ważnych prac, których treść może wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej z kręgów naukowych i zawodowych.

Dziennik jest wydawany regularnie od 2013 roku, raz w roku w języku chorwackim lub angielskim.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji są recenzowane przez dwóch anonimowych i niezależnych recenzentów, a nazwiska autorów również nie znane recenzentom (tzw. recenzja podwójnie ślepa). Standardy etycznego zachowania są przestrzegane przez autorów, redaktorów i recenzentów w procesie publikacji recenzowanego artykułu. Redakcja dziennika jest zdecydowanie przeciwna wszelkiego rodzaju uchybieniom naukowym, takim jak: fabrykowanie, fałszowanie, plagiat, zbędne publikacje i problemy autorskie. W celu utrzymania najwyższych standardów etycznych w wydawnictwie, Redakcja Dziennika Politechniki w Rijece stosuje się do zaleceń COPE – Code of Conduct for Journal Publishers (https://publicationethics. org/).

Dziennik Politechniki w Rijece jest czasopismem o otwartym dostępie dostępnym poprzez Portal czasopism naukowych Chorwacji – HRČAK – platformę dla chorwackich czasopism o otwartym dostępie oraz stronę internetową czasopisma. Dziennik jest indeksowany przez Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics – ex Thomson Reuters) oraz ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) i znajduje się w Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (the Nordic List).

Dziennik jest włączony do bazy danych MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals).

Więcej informacji na stronie: https://student.veleri.hr/zbornik/

Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu i przesyłania artykułów do publikacji.

Z wyrazami szacunku,

dr Agnieszka Grygier