KAMPANIA SPOŁECZNO-INFORMACYJNA „DEZYNFEKCJA TAK, ALE NIE BYLE JAK”

za Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych zachęcamy do obejrzenia załączonego materiału, ale również do włączenia się do akcji!!!

>>> Odnośnik do materiału <<<

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z producentami profesjonalnej dezynfekcji wystartowali z kampanią społeczno-edukacyjną „Dezynfekcja tak, ale nie byle jak”. Działanie jest efektem obserwacji rażących nieprawidłowości w zapewnianiu dezynfekcji niemal we wszystkich polskich miejscach publicznych: szkołach, szpitalach, centrach handlowych, restauracjach. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi organów administracji publicznej i instytucji kontrolnych na problem pseudodezynfekcji, ale również popularyzacja stosowania prawdziwej dezynfekcji jako podstawy strategii DDM.