Kolejny dzień targów CSR, 8 edycji, których Powiślańska Szkoła Wyższa była uczestnikiem….

 

Kolejny dzień targów CSR, 8 edycji, których Powiślańska Szkoła Wyższa była uczestnikiem.
Poruszono kolejne 3 bardzo ciekawe panele:
“Solidarność – zaangażowany i społecznie odpowiedzialny rynek pracy dla młodych ludzi”,
„Karta wolontariusza” – nowe narzędzie CSR”,
“Lyreco – od zrównoważonego rozwoju do gospodarki obiegu zamkniętego”.

Jako aktywni słuchacze kolejny raz zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji na żywo, jak i obejrzenia poprzednich dni na stronie organizatora lub na stronie YouTube, poniżej załączone są linki:

?strona CSR: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/#2
?YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=El205qPFTCs&t=10798s