kurs lasin 11 2017 1

18 listopada 2017 r. w Łasinie rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II  bierze udział 28 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs lasin 11 2017 1

kurs lasin 11 2017 2