Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, rok akademicki 2021/2022 już za chwilę się rozpocznie, więc…

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
rok akademicki 2021/2022 już za chwilę się rozpocznie, więc komunikat warto przeczytać!!!

1. W roku akademickim 2021/2022 wszystkie wykłady na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych, zarówno w siedzibie jak i w filii Uczelni, odbywać się będą ZDALNIE z wykorzystaniem platformy kształcenia zdalnego PSW – platformy e-learningowej MS Teams.
2. Pozostałe formy zajęć tj. konserwatoria, ćwiczenia, zajęcia w pracowniach medycznych, zajęcia symulacyjne, lektoraty, seminaria, których realizacja zgodnie z opisem zawartym w karcie przedmiotu, przewidziana jest w salach dydaktycznych Uczelni/filii Uczelni, będą realizowane STACJONARNIE.

czyli przygotowujemy się wszyscy do kształcenia HYBRYDOWEGO, jednakże w przypadku wydania rozporządzeń właściwych organów państwa w zakresie sytuacji epidemicznej i wprowadzenia ograniczeń, organizacja zajęć dydaktycznych będzie mogła ulec zmianie lub aktualizacji!!!