Na podstawie pkt. 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz Zarządzenia nr 8 Prorektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 2 listopada 2021r, ponownie zobowiązuję:

Studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych do bezwzględnego przestrzegania zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek, na korytarzach oraz w salach, jeśli nie będzie zachowana ustalona przepisami odległość 1,5 m, między przebywającymi na terenie siedziby PSW.

dr Beata Pawłowska, prof. PSW

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich