Komunikat Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej
z dnia 09.04.2020r.

Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Powiślańskiej Szkoły Wyższej, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) oraz komunikatami Rządu, zarządza się co następuje:
Wydłuża się zawieszenie realizacji zajęć w Powiślańskiej Szkole Wyższej do dnia 03.05.2020r. (włącznie), oraz wydłuża się obowiązywanie wprowadzonych rozporządzeniami Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności PSW.

Prof. dr hab. Krystyna Strzała
Podpis
Rektor
Powiślańska Szkoła Wyższa