W imieniu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca” (Krosno, 18 maja 2023 r., online)

Rejestracja: do 30 kwietnia 2023 r. pod linkiem https://ankiety.kpu.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=528663&lang=pl

Zdaniem Organizatorów Konferencja stworzy okazję do:

  • ·        wymiany wiedzy i doświadczeń badawczych między studentami różnych kierunków,
  • ·        wykreowania nowych rozwiązań dla przemysłu i gospodarki,
  • ·        wsparcia rozwoju naukowego studentów,
  • ·        udoskonalenia umiejętności wystąpień publicznych.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Więcej informacji o Konferencji na stronie: https://kpu.krosno.pl/vi-konferencja-skn/informacje-organizacyjne/