Wydarzenie odbędzię się 11 lutego 2021 r. w godz. od 10:00 do 16:00.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w “Polsko-Niemieckim Dniu Sektora Ochrony Zdrowia” (konferencja + giełda kooperacyjna).

Wydarzenie jest dedykowane przedstawicielom następujących podsektorów branży medycznej:
– laboratoria medyczne, optometrycy, ortopedzi, ratownicy medyczni, farmaceuci,
– producenci i dostawcy sprzętu medycznego,
– użytkownicy końcowi: szpitale, gabinety lekarskie, lekarze itp.,
– przedstawiciele interesariuszy regionalnych i krajowych,
– specjaliści branży IT, start-upy, działalność rozwojowo-badawcza.

Wydarzenie stanowi okazję do zapoznania się z aktualnym stanem sektora zdrowia w Polsce i Brandenburgii. Eksperci przedstawią wyzwania, możliwości oraz polityczne i społeczne warunki ramowe panujące w tej dziedzinie.

Link do strony!