Na Uniwersytecie Europejskim w Tiranie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, w której uczestniczyli

Na Uniwersytecie Europejskim w Tiranie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, w której uczestniczyli przedstawiciele PSW. Konferencja podzielona była na siedem paneli.

  1. – Polityka, komunikacja i społeczeństwo,
  2. – Rozwój poprzez edukację,
  3. – Prawo pomiędzy wydajnością a sprawiedliwością,
  4. – Prawo i instytucje publiczne w transformacji,
  5. – Nowa agenda wzrostu,
  6. – Ryzyko – gra wszystkich graczy,
  7. – Od dużych danych do wielkiego biznesu.

Mieliśmy okazję uczestniczenia w panelu dotyczącego rozwoju poprzez edukację. Pracownicy naukowi PSW wraz z pracownikiem Uniwersytetu Europejskiego Panią Lutjoną Lula przestawili różnice pomiędzy polskim, a albańskim systemem stypendialnym. Następnie doktoranci goszczącego uniwersytetu przestawili swoje prezentacje dotyczące edukacji zarówno szkół wyższych, jak i edukacji wczesnoszkolnej.