konferencja tarnow

Studenci Ekonomii oraz przedstawiciele Koła Naukowego Lider uczestniczyli w Konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tanowie

Studenci Wydziału Nauk Ekonomiczno – Społeczngo i przedstawiciele Koła Naukowego Lider Powiślańskiej Szkoły Wyższej uczestniczyli w Konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tanowie. Celem Konferencji była wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy na temat rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencja była skierowana do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, a przede wszystkim do studentów zrzeszonych w kołach naukowych  i wszystkich osób zainteresowanych tematem rozwoju sektora MŚP. Spotkanie to było bardzo interesujące i być może stało się zalążkiem współpracy między uczelniami.

konferencja tarnow

konferencja tarnow2

konferencja tarnow3