Szanowni Państwo,
śpieszymy z informacją o obecności Powiślańskiej Szkoły Wyższej na Konferencji żłobków i klubów dziecięcych, zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Żłobków i Klubów Dziecięcych. To nowe dla nas, pełne wyzwań środowisko, jednakże wydaje się, iż z kształceniem profesjonalnych kadr pielęgniarskich jesteśmy w stanie wspomóc ogromne braki kadrowe, a także zachęcić Panie Pielęgniarki i Panów Pielęgniarzy do wyboru tej ścieżki zawodowej.

Opracowanie “Zasadność zwiększenia liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w kontekście prognozowanego wzrostu zatrudnienia w sektorze żłobków i klubów dziecięcych w korelacji z istniejącymi brakami kadrowymi” autorstwa dr hab. Tomasza Plata-Przechlewskiego, dr Katarzyny Strzała-Osuch, dr Beaty Pawłowskiej i mgr Jolanty Zając wzbudził dość silne emocje, wywiązała się bardzo ważna, także w kontekście legislacyjnym dyskusja. Środowisko żłobków i klubów dziecięcych – niezwykle barwne, co obrazują zdjęcia, dynamicznie się rozwijające środowisko bardzo, ale to bardzo potrzebuje kadr pielęgniarskich. Prognozowany, konieczny do wypełnienia przez absolwentów kierunku pielęgniarstwo wzrost zatrudnienia w sektorze żłobków i klubów dziecięcych – proszę popatrzeć na prezentację i sam artykuł jest niesamowity. Potrzebnych będzie do 2025r. co najmniej ponad TYSIĄC pielęgniarek!!!! w samym środowisku. Serdecznie zachęcamy zarówno do lektury, jak również do zainteresowania się tym, jakże potrzebnym obszarem pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Załączniki:

Zasadność zwiększenia liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w kontekście prognozowanego wzrostu zatrudnienia w sektorze żłobków i klubów dziecięcych w korelacji z istniejącymi brakami kadrowymi.pptx

Zasadność zwiększenia liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w kontekście prognozowanego wzrostu zatrudnienia w sektorze żłobków i klubów dziecięcych w korelacji z istniejącymi brakami kadrowymi.pdf