Nowe kwalifikacje to jedyny i doskonały kierunek rozwoju PIELĘGNIARSTWA 💉🩺
Konferencja w Słupsku zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Słupsku 💊🦸‍♀️❤️
W pomorskim Powiślańska Szkoła Wyższa – Partner OIPiP w Gdańsku realizuje kształcenie kadr pielęgniarskich w ramach projektu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Mówi o tym dzisiaj silna reprezentacja osób związanych z Uczelnią, m.in. dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW, mgr Marzena Olszewska-Fryc, mgr Mariola Rusińska, mgr Jolanta Jurczyk, dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski podczas debaty na temat rozwoju kwalifikacji pielęgniarek i położnych w aspekcie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych Pomorzan.
Jakość, kwalifikacje i wiedza przede wszystkim!