konkurs prac licencjackich s
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w corocznych konkursach prac magisterskich i licencjackich. Prace można składać do 31 grudnia 2018 r.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w corocznych konkursach prac magisterskich i licencjackich. Tegoroczna edycja trwa od października 2018 r. do marca 2019 r. Prace konkursowe można składać do 31 grudnia 2018 r.

Obrady kapituły odbędą się w lutym 2019 r., a w marcu, na posiedzeniu Zarządu PTE Oddział w Gdańsku, nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów.

konkurs prac licencjackich s

Kapituła konkursowa

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia kapituła konkursowa, w skład której wchodzą prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku, profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców. Nagodzone zostaną prace, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.

Patroni 

Patronem konkursu na najlepszą pracę magisterską jest prof. Lucjan Hofman, długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, ekonomista zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju regionu gdańskiego i nieoceniony ekspert z dziedziny ekonomiki transportu.

Patronem konkursu na najlepszą pracę licencjacką jest prof. Witold Andruszkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku w latach 1974-1980, ekonomista i specjalista w zakresie transportu, zaangażowany w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Promowanie absolwentów pomorskich uczelni

Ideą konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju naszego regionu. Do konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego na uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego obronione w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja konkursów.

Zgłoszenia

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, z pisemną rekomendacją promotora oraz adresem autora, należy składać do 31 grudnia 2018 r. na adres: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku
Długi Targ 46/47
90-830 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Konkurs Prac Licencjackich.

W razie pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się  z biurem PTE Oddział w Gdańsku:

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego