plakat

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów.

Do udziału w Konkursie zachęcamy polskich ekonomistów – autorów publikacji wydanych lub rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie między 25 września 2015 r. a 14 grudnia 2018 r.

plakat

Zgłoszenia prac do Konkursu, napisanych wyłącznie w języku polskim, mogą dokonywać:

  • – autorzy lub współautorzy publikacji, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych uczelni działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • – rady wydziałów lub rady naukowe instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora albo wszystkich współautorów, pod warunkiem dołączenia kserokopii uchwały ww. podmiotu w sprawie zgłoszenia publikacji do Konkursu.

Najwybitniejsza publikacja ma szansę na nagrodę Prezesa NBP w wysokości 80 000 zł lub wyróżnienie 
w wysokości 30 000 zł.

Szczegóły konkursu: http://bit.ly/Konkurs-NBP