konkurs cele rozwoju

Masz pomysł na biznes albo już takiprowadzisz? Weź udział w Youth Citizen Entrepreneurship Competition!

Konkurs dla młodych przedsiębiorców!

Masz pomysł na biznes, który wpisuje się w co najmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 albo już prowadzisz taki biznes? Weź udział w Youth Citizen Entrepreneurship Competition!

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15-35 lat. Można do niego zgłaszać innowacyjne pomysły na przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju lub projekty, które doczekały się już realizacji. 

Aplikacje, które przejdą wstępną selekcję, zostaną najpierw ocenione przez internautów. W każdej kategorii wyłonionych zostanie 10 finalistów, których kolejnym zadaniem będzie przygotowanie krótkich filmów opowiadajacych o pomysłach/przedsięwzięciach. Laureaci ogłoszeni zostaną podczas Szczytu Przedsiębiorczości w Berlinie w październiku 2019 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2019 roku.

Szczegóły: http://www.un.org.pl/

konkurs cele rozwoju