Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Etap I

Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu I w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji,
dr Aleksandra Śnieg,                                               
dr Sabina Krupa,
dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, dr Dariusz Wieczorek.

(na podstawie zarządzenia nr 1/11/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)

Wyniki etapu I Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PSW.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej - Etap II

Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu II w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji

dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, prof. PSW

dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW

dr Sabina Krupa

dr Dariusz Wieczorek

dr Anna Małecka-Dubiela

dr Piotr Jarzynkowski

(na podstawie zarządzenia nr 1/12/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Etap I

Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu I w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji,
dr Aleksandra Śnieg,                                               
dr Sabina Krupa,
dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, dr Dariusz Wieczorek.

(na podstawie zarządzenia nr 1/11/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)

Wyniki etapu I Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PSW.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursowa I etapu na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. zakwalifikowała do II etapu wszystkie prace biorące udział w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestniczkom Konkursu!

W najbliższych dniach zostanie powołana przez JM Rektor PSW prof. dr hab. Krystynę Strzałę Komisja Konkursowa dla II etapu, która wyłoni zwycięskie prace. Skład Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej PSW.