Konkurs im. prof. Bartnika ogłoszenie

Towarzystwo „J-elita” ogłosiło IV edycję Konkursu im. prof. Witolda Bartnika na najlepszą pracę licencjacką 

Konkurs na prace na temat nieswoistych chorób zapalnych jelita

Towarzystwo „J-elita” ogłosiło IV edycję Konkursu im. prof. Witolda Bartnika na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelita. Nagrody: od 2 do 5 tys. zł.

 – Nasze stowarzyszenie jest chyba jedyną organizacją pacjentów w Polsce, która organizuje konkurs dla młodych adeptów nauki. Chcemy w ten sposób zainteresować ich problematyką nieswoistych zapaleń jelita i zmotywować do podzielenia się wynikami swoich badań. Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii, ale także innych dziedzin medycyny oraz genetyki, biologii, dietetyki czy psychologii – mówi dr hab. Małgorzata Mossakowska, pomysłodawca oraz Sekretarz Kapituły Konkursu, a zarazem Prezes Honorowa Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. – Jesteśmy dumni, że konkurs nosi imię prof. Witolda Bartnika, a w kapitule od początku jej istnienia zasiadają osoby cieszące się nie tylko ogromnym autorytetem wśród profesjonalistów zajmujących się leczeniem NZJ, badaniami nad tą chorobą, ale także szacunkiem pacjentów.

Prace będą oceniać: prof. Grażyna Rydzewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, prof. Andrzej Radzikowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz  dr hab. Małgorzata Mossakowska. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma 5 tys. zł, magisterskiej 3 tys. zł, zaś licencjackiej 2 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2017-2018 oraz do 21 września 2019 r., na adres: sekretariat@j-elita.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2019 roku.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa: j-elita.org.pl.

Konkurs im. prof. Bartnika ogłoszenie