za najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Narodowy Bank Polski ogłosił XIII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską oraz VII Konkurs o Nagrodę Prezesa za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Termin nadsyłania prac upływa 17 lipca 2020 r.

W związku z pandemią przepływ informacji na uczelni zapewne uległ ograniczeniu. W związku z tym adresujemy do Państwa prośbę o upowszechnienie wiadomości o konkurach przy okazji bieżących kontaktów z kadrą akademicką, a także, jeśli to możliwe, prosimy o umieszczenie anonsu o konkursach na stronie uczelni. W tym celu przesyłamy plakaty konkursowe i treść komunikatu do ew. wykorzystania. W góry dziękujemy za każdą formę pomocy w tej sprawie.

Szczegółowe informacje i regulaminy znajdują się na www.nbp.pl/konkursy.

Załacznik:

Komunikat_informacja o konkursachonkurs na pracę dok.hab.

Konkurs na pracę dok.hab.

Konkurs na pracę magisterską

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą prace mgr_dok._hab._władze uczelni