Powiślańska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest INDEKS UCZELNI PSW w Kwidzynie, w Gdańsku, w Toruniu oraz w Kościerzynie.  

Konkurs stwarza możliwość bezpłatnego studiowania w Powiślańskiej Szkole Wyższej na jednym z oferowanych kierunkach studiów- Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Ekonomia, Kosmetologia, Dietetyka lub Położnictwo, w zależności od lokalizacji. 

Osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą zapoznać się z Regulaminem do odpowiedniej lokalizacji.  

Jak co roku do konkursu zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich jak i osoby, które chciałyby rozpocząć/ kontynuować edukacje z województwa pomorskiego, województwa kujawsko- pomorskiego oraz tych ościennych jak również całej Polski.  

Uczestnik konkursu musi udzielić wyczerpującej odpowiedzi na 3 pytania otwarte z zakresu ekonomii, pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, kosmetologii lub ratownictwa medycznego zgodnie z preferowanym kierunkiem studiów, odpowiedź wraz z dokumentami wymienionymi w regulaminach konkursu, należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: promocja@psw.kwidzyn.edu.pl lub marketing_kwidzyn@powislanska.edu.pl w terminie do 31 sierpnia 2024 roku.  

Serdecznie zachęcamy do udziału!  

Pytania konkursowe do opracowania z dziedzin poszczególnych kierunków studiów:

Ekonomia  – Wyjaśnij rolę i znaczenie klastrów.
Pielęgniarstwo  – Do czego służą geny?
Ratownictwo Medyczne  – Czy wszystkie wady wrodzone są dziedziczne?
Kosmetologia  – Z jakich roślin pozyskiwane są jakie farby do celów kosmetologicznych?
Dietetyka  – Co to jest wartość odżywcza żywności? Czynniki wpływające na wartość odżywczą produktów spożywczych i posiłków.
Położnictwo  – Zdefiniuj i zinterpretuj pojęcie etyka zawodowa.
2 Ekonomia  – Co to jest Rada Polityki Pieniężnej i jaką pełni rolę?
Pielęgniarstwo  – Jakie funkcje pełni tkanka nabłonkowa?
Ratownictwo Medyczne  – Co i dlaczego dzieje się w organizmie nurka, który wynurza się na powierzchnię zbyt szybko?
Kosmetologia  – Wymień i opisz rodzaje peelingu.
Dietetyka  – Wymień rodzaje kwasów tłuszczowych i ich wpływ na zdrowie.
Położnictwo  – Omów zadania położnej rodzinnej w przygotowaniu ciężarnej do porodu naturalnego.
3 Ekonomia  – Opisz mechanizm działania i role giełdy papierów wartościowych.
Pielęgniarstwo  – Opisz rolę i zadania/kompetencje Pielęgniarek.
Ratownictwo Medyczne  – Opisz schemat procesu reanimacyjnego.
Kosmetologia  – Wymień i opisz konserwanty formalne i nieformalne i ich zastosowanie w kosmetologii.
Dietetyka  – Omów znaczenie pojęcia: suplement diety. Wymień typowe składniki suplementów diety.
Położnictwo  – Zdefiniuj pojęcie stresu i radzenia sobie – podaj przykłady przejawów stresu psychologicznego i strategii radzenia sobie w sytuacji porodu.
4 Ekonomia  – Omów koncepcję nadwyżki konsumenta, nadwyżki producenta i nadwyżki całkowitej.
Pielęgniarstwo  – Opisz rodzaje oparzeń oraz postępowanie w każdym z rodzajów.
Ratownictwo Medyczne  – Jaki sprzęt medyczny najczęściej wykorzystują Ratownicy Medyczni i do czego służy?
Kosmetologia  – Wymień priorytety trzeciego programu zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
Dietetyka  – Jakie informacje obowiązkowe i dobrowolne powinny / mogą być umieszczone na opakowaniu żywności jako źródło informacji dla konsumentów zwiększające racjonalność wyborów żywieniowych?
Położnictwo  – Podaj źródła pokarmowe i znaczenie odpowiedniego spożycia kwasu foliowego dla zdrowia człowieka.

Załącznik:

> Regulamin konkursu – Kwidzyn

> Regulamin konkursu – Gdańsk

> Regulamin konkursu – Toruń

> Regulamin konkursu – Kościerzyna

Powiślańska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest INDEKS UCZELNI PSW w Kwidzynie

(więcej…)