konkurs o indeks 2019

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu o indeks

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie serdecznie zaprasza do udziału w V edycji „Konkursu o indeks PSW w Kwidzynie”.

Jak co roku do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego, województwa pomorskiego, województw ościennych jak również całej Polski.

Konkurs stwarza możliwość bezpłatnego studiowania na ostatnim roku dowolnie  wybranych studiów pierwszego stopnia w Powiślańskiej Szkole Wyższej (na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne lub Ekonomia) wszystkim chętnym, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnicy winni wyczerpująco odpowiedzieć na dwa lub więcej z zadanych pytań konkursowych, różnych dla preferowanego kierunku studiów.  Serdecznie zachęcamy do udziału!

Poniżej znajdują się pytania do opracowania z dziedzin poszczególnych kierunków studiów. Należy odpowiedzieć na przynajmniej dwa z nich. Pytania będą pojawiały się na stronie www.psw.kwidzyn.edu.pl/konkurs raz w miesiącu. 
Regulamin konkursu wraz z załącznikiem można zobaczyć tutaj.

konkurs o indeks 2019

Pytania konkursowe:

Ekonomia

1. Wyjaśnij dlaczego ceny paliw na stacjach benzynowych są bardzo podobne?
2.  Jak motywować pracowników poprzez zastosowanie bodźców materialnych?
3. Wymień czynniki wpływające na skłonność konsumentów (popyt) do zakupu towarów
4. System podatkowy w Polsce na tle rozwiązań światowychw

Pielęgniarstwo

1. Opisz części składowe przewodu pokarmowego człowieka
2. Współdziałanie układu oddechowego, krwionośnego i pokarmowego
3. Wyjaśnij przeznaczenie laparoskopu
4. Opisz leczenie ran o różnej etiologii

Ratownictwo Medyczne

1.  Kim był i z czego zasłynął Ludwik Rydygier?
2. Jak powinien postępować ratownik medyczny z pacjentem z podejrzeniem obrzęku płuc?
3. Opisz mechanizm złamania typu Smith
4. Zatrucie tlenkiem węgla – scenariusz działań ratunkowych