Instytut Naukowo-Rozwojowy PSW poleca oraz zachęca do udziału…

Kształcenie akademickie w Europie po pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie? – Konferencja Międzynarodowa, ?14-15.04.2020 r.

Instytut Naukowo-Rozwojowy PSW poleca oraz zachęca do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej on-line zatytułowanej Kształcenie akademickie w Europie po pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie? zaplanowanej na ?14.04. – 15.04. 2021 roku, organizowanej przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej. Tematyka planowanego przedsięwzięcia, koncentrująca się wokół problemu pandemii i jej wpływu na nowy kształt edukacji zostanie zaprezentowana w ramach trzech szczegółowych obszarów merytorycznych:

▪Panel pierwszy:
Edukacyjne prognozy, proponowane koncepcje i modele kształcenia akademickiego w odmienionej pandemią Europie
moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas

▪Panel drugi:
Edukacja i biznes – projektodawcy i odbiorcy zmian edukacyjnych
moderatorzy:
dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ

▪Panel trzeci:
Edukacja po pandemii – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego
moderatorzy:
dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

?Języki konferencji: angielski, niemiecki, polski

✔️Udział w konferencji dzięki środkom uzyskanym z NAWA w ramach projektu Katamaran jest bezpłatny, zaś złożone przez Uczestników teksty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w planowanej do druku monografii (20 pkt), lub w czasopiśmie “The New Educational Review” (20 pkt), “Kultura i Edukacja” (20 pkt) lub „Organizacja i Zarządzanie” (20 pkt).

▪Rejestracja on-line

? Link do strony Konferencji: http://bit.do/heafter