Już po raz czwarty w Wyższej Szkle Zarządzania w Kwidzynie odbyła się doniosła uroczystość, podczas której studenci wyższych roczników przyjmują do swego grona “pierwszaków”.