onko Elblag

14 kwietnia 2018 r. w Elblągu rozpoczął się kolejny Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  

onko Elblag

onko Elblag2