NABÓR TRWA

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgiarstwa geriatrycznego – warunkiem zakwalifikowania na kurs jest legitymowanie się kserokopią zaświadczeń o ukończonych kursach specjalistycznych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz EKG (tylko w przypadku kursów kwalifikacyjnego – Pielęgniarstwo geriatryczne), nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym, posiadają dyplom ratownika medycznego lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).

 – do kursu mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze: posiadający prawo wykonywania zawodu, co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie oraz zostali dopuszczeni do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin realizacji:

Kurs zakończony: Gdańsk – 22.06.2017 – 16.12.2017

(organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych terminów)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o elektroniczne zapisanie się na kurs w zakladce ZAPISY.

Informacje szczegółowe:

rekrutacjapower@psw.kwidzyn.edu.pl