IMG 5303

16 czerwca 2017 r. w Chełmnie rozpoczął się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

IMG 5303

IMG 5306

IMG 5308

IMG 5310