WP 20170520 001

20 maja 2017 r. w Kościerzynie  rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

WP 20170520 001

WP 20170520 004