Spiro Szczecin 001

09 grudnia 2017 r. rozpoczął się Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego, organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

Spiro Szczecin 001

Spiro Szczecin 002

Spiro Szczecin 003

Spiro Szczecin 004