OLiWR Aleksandrów

21 lipca 2018 r. w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczęła się pierwsza edycja Kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I  organizowanego w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I  bierze udział 21 Pielęgniarek i 1  Pielęgniarz.

OLiWR Aleksandrów