kursy bydgoszcz 2019

18 stycznia 2019 r. w Bydgoszczy  rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny.
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kursy bydgoszcz 2019

kursy bydgoszcz 2019 2