zapis bialystok1

3 lutego 2018 r. w Białymstoku rozpoczął się Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych. Kurs   organizowany jest w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym bierze udział 30 Pielęgniarek.   

zapis bialystok1
zapis bialystok2