Bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w ramach projektu:

„Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020)

Oferowane będą następujące kursy:

1. kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II,
2. kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
3. kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne,
4. kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
5. kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
6. kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne,
7. kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
8. kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego,
9. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Projekt trwa od 01.08.2016 do 30.06.2018