posty (17).png

Drodzy Studenci,
Szanowni Dydaktycy i Pracownicy Administracyjni,
Wszyscy Członkowie naszej społeczności akademickiej,

Nowy rok akademicki to kolejne wyzwania zarówno dla Was – Studenci, jak również dla Uczelni – Pracowników Akademickich i Administracyjnych – wyzwania naukowe, programowe, organizacyjne….., ale także indywidualne i osobiste, bo jesteśmy przecież, oprócz pełnienia przeróżnych ról zawodowych, przede wszystkim LUDŹMI. Każdy z nas jest inny – czyż to nie cudowne 💕 nie ma dwóch identycznych – nawet przy bliźniakach jednojajowych 😉

Każdemu i Każdej, bezdyskusyjnie należy się szacunek, równe traktowanie i przestrzeń – przestrzeń do samorealizacji i samostanowienia, bycia tym kim chce się być tu i teraz. To bardzo ważne 💕

Powiślańska Szkoła Wyższa to uczelnia otwarta, wrażliwa, tolerancyjna i “ludzka”, z czystym sumieniem wszystkich pracowników potwierdzamy, iż standardy antydyskryminacyjne, równe traktowanie Studentek, Studentów, Pracowników to nie puste frazesy lecz nasza codzienna aktywność i praca. Motto “Jesteśmy dla Studenta!” zawsze aktualne, a my jesteśmy na Uczelni by wysłuchać, pomóc a nawet przytulić 💕

Bądźmy wszyscy dla siebie nawzajem wsparciem a życie będzie zdecydowanie fajniejsze 💕