Już 21 października wezmę udział w konferencji @Aktywność w społecznościach lokalnych: doświadczenia, potrzeby, bariery  która odbędzie się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.  

Wraz z ekspertami będziemy debatować nad uwarunkowaniami aktywności w lokalnych społecznościach w kontekście wyzwań rozwojowych (aktywizm a solidarność). W trakcie konferencji zaprezentujemy konkretne inicjatywy, będziemy także dyskutować o barierach i społecznych funkcjach aktywności, o doświadczeniach i postawach osób zaangażowanych w działania społecznych (np. w edukacji czy w sferze kultury), a także o możliwościach wspierania lokalnej aktywności przez biznes.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału i bezpłatnej rejestracji na stronie: https://solidarniwrozwoju.pl/kwidzyn/