Copernicus GDA 1 – aula wykładowa I piętro wejście od strony SOR,

Copernicus 1 – biblioteka budynek H40,

Copernicus 2 – IV piętro wejście A