Podpisując list w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą “Porozumienie Organizatorów Polskich Festiwali Nauki” PSW pretenduje do organizacji pierwszego Powiślańskiego Festiwalu Nauki, Sztuki i Sportu

Przedstawiciele Powiślańskiej Szkoły Wyższej, podpisując list intencyjny w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą “Porozumienie Organizatorów Polskich Festiwali Nauki” na pierwszym forum organizatorów polskich festiwali nauki pretenduje do realizacji / organizacji takiego w 2021 r. Pierwszego Powiślańskiego Festiwalu Nauki, Sztuki i Sportu. „Mam przy tym nadzieję, iż władze powiatu / miasta / gmin, jak również instytucje działające w w/w obszarach włączą się aktywnie w prace. W najbliższym czasie chcielibyśmy powołać Komitet Organizacyjny Festiwalu. Wzorować będziemy się na najlepszych – Śląski Festiwal Nauki w Katowicach zrobił na nas mega wrażenie. Liczymy na naszych Wykładowców i studentów i postarajmy się choć w części wdrożyć to wydarzenie w naszej powiślańskiej społeczności” – powiedziała Pani Prorektor dr Katarzyna Strzała – Osuch.