Z dumą i radością informujemy o kolejnej wygranej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji….

Z dumą i radością informujemy o kolejnej wygranej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – projektach europejskich do krajów partnerskich programu, czyli wyruszamy w ŚWIAT.

Już w roku akademickim 2020/2021 nasza społeczność akademicka będzie miała możliwość poszerzenia swoich horyzontów o współpracę z wieloma niesamowitymi partnerami na świecie – patrz zdjęci.

W ramach projektu na 2020/2021:
Łączna liczba mobilności: 52
Łączna kwota: 114930 EURO

fbpswwygrana