Powiślańska Szkoła Wyższa DZISIAJ z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POŁOŻNEJ wraz z najserdeczniejszymi życzeniami satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolonych pacjentek i jak najwięcej cudownych Maluszków chciałaby ogłosić powstawanie nowego kierunku na naszej Uczelni …. Właśnie POŁOŻNICTWA?‍⚕️??‍⚕️

➡️Studiowanie położnictwa to niezwykła przygoda. Już niebawem dzięki najwybitniejszym POŁOŻNYM I POŁOŻNIKOM podczas zajęć wszystkie studentki i wszyscy studenci – będziecie, jak gąbka chłonąć słowa prowadzących. Będziecie zafascynowani tym zawodem, który niewątpliwie jest misją. Studia położnicze to nie są zwykłe studia, to nauka o Życiu, które przychodzi na świat dzięki miłości rodziców.?

?Aktualnie dąży się do zmniejszenia zmedykalizowania ciąży i porodu. Na studiach będziecie przygotowywani do roli położnej / położnika – strażniczki / strażnika fizjologii. Największy nacisk będzie kładziony na zwiększenie świadomości o geniuszu porodu drogami natury – najlepszego z możliwych zarówno dla matki jak i dziecka.

?Nowoczesne położnictwo to powrót do źródeł, do fizjologii. Takiego właśnie położnictwa chcemy uczyć w POWIŚLAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Natura idealnie zaplanowała czas ciąży i porodu i na dzień dzisiejszy wbrew pozorom medycyna nie jest w stanie niczego lepszego przyszłym matkom zaproponować. We współpracy z najlepszymi – międzynarodowymi organizacjami kobiecymi / ngo / instytucjami, które faktycznie, zgodnie z maksymą „RODZIĆ PO LUDZKU” przygotowaliśmy nowoczesny, innowacyjny i kreatywny w podejściu program, zgodny ze standardami oczywiście, studiów. Już dzisiaj ZAPRASZAMY‼️

➡️Absolwent kierunku POŁOŻNICTWO będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu położnej / położnika.
?Celem kształcenia na kierunku położnictwo jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w specjalistyczną, kierunkową wiedzę oraz praktyczne przygotowanie zawodowe z zakresu położnictwa, w kontekście samodzielnej realizacji następujących działań/zadań:
▪️świadczenia zdrowotne wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu i chorej ginekologicznie;
▪️specjalistyczna ambulatoryjna i podstawowa opieka zdrowotna;
▪️samodzielne prowadzenie i przyjmowanie porodów prawidłowych;
▪️opieka nad matką i noworodkiem;
▪️nadzór nad realizacją opieki położniczo-ginekologicznej;
▪️prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej, np. w zakresie przygotowania do rodzicielstwa w oparciu o międzynarodowe standardy, ale także w kontekście procesu internacjonalizacji i globalizacji;
▪️realizowanie procesu kształcenia i edukacji położnych w oparciu o standardy kształcenia, ale także innowacyjne i interdyscyplinarne podejście;
▪️pełnienie funkcji kierowniczych.

➡️POŁOŻNICTWO idealnie wpisuje się w maksymę PSW: Wybierz dziś ZAWÓD jutra‼️

Dzien_poloznej