Uroczystość odbyła się wraz z uczczeniem Jubileuszu 18 – lecia PSW

W dniu 13 maja 2017 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Powiślańskiej Szkole Wyższej wraz z uczczeniem Jubileuszu 18 – lecia PSW. O godzinie 10.00 w kościele św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie zgromadzili się przedstawiciele instytucji, zaproszeni goście oraz społeczność akademicka.
Msza święta była celebrowana przez ks. Proboszcza Ignacego Najmowicza oraz ojca Edwarda Michowskiego SVD, który poświęcił sztandar i przedstawił go jako symbol nauki, pracy i przynależności studentów do Uczelni.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pani Marzena Olszewska – Fryc wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Pan Leszek Czarnobaj, Senator RP.


fot. Arkadiusz Kosiński

Po Mszy świętej uczestnicy udali się do Kinoteatru gdzie rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru Powiślańskiej Szkole Wyższej. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Pani dr Katarzyna Strzała-Osuch przywitała Senat oraz gości i oddała głos Pani prof. dr hab. Krystynie Strzale – pierwszemu Rektorowi Uczelni. Pani profesor wspominała początki jeszcze wtedy Wyższej Szkoły Zarządzania i po krótce opowiedziała w jaki sposób Uczelni zmieniała się przez 18 lat. Wspomniała także o ś.p. prof. dr. hab. Jacku Petrusewiczu – Rektorze, który niewątpliwie przyczynił się do rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Następnie Pani dr Beata Pawłowska Przewodnicząca Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru odczytała akt nadania sztandaru oraz przekazała sztandar współzałożycielce Powiślańskiej szkoły Wyższej Pani prof. dr hab. Krystynie Strzała, która następnie przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu, który odpowiedział słowami: „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”.

Podczas uroczystości poniżej wymienieni fundatorzy sztandaru wbijali symbolicznie gwoździe w drzewce sztandaru oraz wpisali się do księgi na pamiątkę tego wydarzenia. Byli to Pani  prof.  dr hab. Krystyna Strzała, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg, Burmistrz Miasta Kwidzyna Pan Andrzej Krzysztofiak, Skarbnik Gminy Ryjewo Pani Małgorzata Zdunek, Kanclerz PSW Pan Grzegorz Bakierski,  Julia i Paulina Osuch, właściciel Centrum Konferencyjno-Bankietowego „Weis” Pan Jerzy Sławomir Weisner, szef działu Agro w firmie ZIARN-POL Sp. z o.o. Pan Rafał Samp, przedstawiciel Koła Łowieckiego „Daniel” Pan Marcin Janik. Fundatorami uprawnionymi do wbicia gwoździa w drzewce sztandaru był także Szpital Specjalistyczny w Prabutach oraz Cukiernia Magnolia Maciej Splitt & Danuta Splitt.

Uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie przedstawicieli instytucji, firm oraz osób prywatnych, które na co dzień współpracują z Powiślańską Szkołą Wyższą. I tak podziękowania otrzymali także Pan Leszek Czarnobaj Senator RP, dr Beata Pawłowska prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych, dr Michał Makowski dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno – Społecznych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Nadleśnictwo Kwidzyn, Pan Jerzy Grabowski Radny w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego, Pan Jerzy Gorlewicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie, Pan Waldemar Lamkowski – wicestarosta Powiatu Malborskiego, Multi-Service S.A. oraz studenci studiów podyplomowych Lider Biznesu i Administracji.

Senat Powiślańskiej Szkoły Wyższej uchwałą z dnia 20 stycznia 2017 roku nadał medale za zasługi na rzecz Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz społeczności akademickiej, które zostały wręczone w trakcie ceremonii następującym osobom:

pośmiertnie Panu prof. dr. hab. Jackowi Petrusewiczowi byłemu rektorowi PSW
Pani dr Beacie Pawłowskiej
Pani  Katarzynie Słomskiej
Pani dr Jolancie Sali
Panu Senatorowi Leszkowi Czarnobajowi
Panu Przewodniczącemu Jerzemu Śnieg
Panu Burmistrzowi Andrzejowi Krzysztofiakowi
Panu Burmistrzowi Romanowi Berze
Pani Prezes Annie Czarneckiej
Pani Lidii Bielawskiej- Karatysz – Absolwentce PSW
Panu Leszkowi Gołębiowskiemu – Absolwentowi PSW
Pani Bożenie Falkowskiej – Absolwentce PSW
Panu Jackowi Grzebiszowi – Absolwentowi PSW.

W trakcie uroczystości nastąpiły podziękowania i życzenia od wielu gości oraz przedstawicieli samorządu, którzy dziękowali za współpracę oraz zapewniali o kontynuowaniu współpracy z PSW w przyszłości. 


fot. Arkadiusz Kosiński

Pani dr Katarzyna Strzała-Osuch podziękowała  przybyłym gościom oraz zaprosiła wszystkich na koncert Orkiestry Dętej Helikon z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kwidzynie, który odbył się na placu przed Kinoteatrem. 


fot. Arkadiusz Kosiński

Następnie odbył się przemarsz pocztu sztandarowego oraz  wszystkich uczestników uroczystości do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, gdzie na placu przed Uczelnią czekał  poczęstunek oraz tort okolicznościowy.


fot. Arkadiusz Kosiński

Uroczystość odbyła się wraz z uczczeniem Jubileuszu 18 – lecia PSW

(więcej…)