Dnia 15 marca 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się coroczna konferencja naukowa pod hasłem “Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie – Biznes w obliczu zmieniającego się świata”. Wydarzenie zorganizowane było przez Koło naukowe finansów międzynarodowych.

Tematyka konferencji była bardzo różnorodna. Zostały poruszone zagadnienia związane z zarządzaniem organizacjami w sektorze zdrowia, ale nie zabrakło też omówienia kwestii sztucznej inteligencji w obliczu zmieniającego się świata. Wśród zabierających głos ekspertów można było wysłuchać wystąpień m. in.: Pana Tomasza Bleksa – Kierownika ds. Systemów Biznesowych (Apteki Gemini), Pana Dawida Wójcickiego – Prezesa i założyciela VEE oraz Pani Anny Rulkiewicz – Prezesa Zarządu grupy LUX MED.