Powiślańska Szkoła Wyższa niedawno zawarła porozumienie z przedsiębiorstwami, takimi jak:

– PORT KLINIKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Na Zaspę 35 w Gdańsku

– PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO INŻYNIERYJNE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wodniaków 4/4 w Redzie

Na mocy zawartych porozumień studenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku studiów I i II stopnia uzyskają możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych w siedzibach nowych Partnerów.

Dziękujemy, licząc na owocna współpracę!