Powiślańska Szkoła Wyższa otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021, w kategorii „Inteligentny Rozwój Edukacji”.

 
Od 2016 r. Laureatami wyróżnienia zostają osoby, zespoły i organizacje, które realizują obiecujące badania, innowacyjne projekty, nowatorskie inwestycje, z myślą o wdrożeniu ich teraz lub w przyszłości na rynek, aby służyły społeczeństwu. Wykazują się przy tym chęcią otwartej komunikacji, upowszechniania i promocji swoich prac od początkowego etapu aż po jego zakończenie. Robią to, aby uwypuklić wagę prowadzonych prac dla poprawy życia społeczeństwa i rozwoju gospodarki.
 
To nagroda dla ludzi inspirujących, dążących do rozwoju osobistego i reprezentowanej organizacji, chcących wpływać na przyszłość, w nowoczesny sposób promując wagę celów swoich projektów.
 
Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym i współorganizatorem sekcja tematyczna Rzecz O Innowacjach i Inwestycjach oraz program GoPL.