Miło nam poinformować, że w ofercie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej…

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w ofercie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pojawił się nowy program pn.: „Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych – pilotaż 2020 r.”

? Celem działania jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. Będzie ono realizowane poprzez zaproszenie do tych uczelni lekarzy-naukowców, lekarzy-praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/ doktorantów we wnioskujących uczelniach. Tym samym działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najlepszymi praktykami obowiązującymi w ww. zawodach.

?Nabór do programu prowadzony jest do 20 listopada 2020r.