Z dumą przestawiamy Państwu kolejną Monografię Powiślańskiej Szkoły Wyższej “Oblicza dobrobytu”. Zachęcamy gorąco do lektury.